OXOLA Team

Dr. David Symons

University of Oxford, UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. David Symons gained his PhD at the age of 24 in the Department of Physics at the University of Oxford where he had previously graduated with a first class physics degree. He has taught physics at Oxford University, has worked as a research scientist at world renowned physics laboratories and has worked at technology companies as a principal software and asic engineer.

 

 

Dr. David Symons, pek iyi dereceyle mezun olduğu Oxford Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 24 yaşındayken doktorasını tamamlamıştır. Oxford Üniversitesi’nde aynı bölümde fizik dersleri vermiş olan Dr. Symons, dünyaca ünlü fizik laboratuvarlarında araştırmacı bilim adamı, teknoloji şirketlerinde yazılım ve mikroçip tasarımı alanlarında başmühendis olarak çalışmıştır.

 

Dr. Olivia Ada Symons

University of Mainz, Germany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Olivia Ada Symons has been awarded a Google scholarship for a "Nanodegree" in App
programming in 2018. She taught Turkish language and literature at Oxford University from 2004 to 2011. She won a runner-up prize at the 2008 OxTALENT awards for innovative use of IT in teaching and learning at Oxford University. She was given a Merit Award “University of Oxford Merit Award 2009 “ in recognition of her exceptional contribution to the University of Oxford for her teaching and innovative material development for language teaching. Dr. Symons was commissioned by the publisher Routledge to write language teaching and learning books. She holds a PhD in sociolinguistics from Mainz University in Germany  with a
scholarship from Friedrich Naumann Stifftung. Dr. Symons possesses over 15 years of experience in teaching the Turkish, English and German languages at various international institutions including Mainz University in Germany.

 

Dr. Olivia Ada Symons, 2018’de Google’dan uygulama (App) programcılığı alanında “Nanodegree” bursu kazanmıştır. Oxford Üniversitesi’nde 2004’ten 2011’e kadar Türk dili ve edebiyatı dersleri vermiş, 2008 OxTALENT yarışmasında, Oxford Üniversitesi’nde eğitim ve öğrenimde teknoloji kullanımında yenilikçilik ve yaratıcılık alanında hazırladığı projeyle ikincilik ödülü almıştır. Kendisine, verdiği dersler ve üniversiteye yenilikçi dil öğretimi malzemeleri kazandırması dolayısıyla “University of Oxford Merit Award 2009“ başarı ödülü verilmiştir. Dr. Symons, Routledge yayınevinde, dil öğretimi kitapları yazmak için anlaşmalı yazar olarak çalışmıştır. Doktorasını, Friedrich Naumann Vakfı’ndan burslu olarak Almanya Mainz Üniversitesi’nde toplumdilbilimi alanında yapmıştır. Dr. Symons, Almanya Mainz Üniversitesi dahil pek çok uluslararası kurumda 15 yılı aşkın süreyle Türkçe, İngilizce ve Almanca ders verme deneyimine sahiptir.

1  2  3  4